מצטרפים למטיק ומתחילים את שנת הלימודים תשפ"ב ברגל ימין