מטיק // לימוד מתמטיקה // מתמטיקה לכיתה ט’

מתמטיקה לכיתה ט'

מה לומדים במתמטיקה לכיתה ט'?

לימודי המתמטיקה בכיתה ט’ משלימים את כל החומר הלימודי של חטיבת הביניים ומכינים את התלמידים לקראת הבגרויות בתיכון. שנה זו חשובה מאוד עבור התלמידים מכיוון שהיא מהווה את השלב האחרון לקביעת שיבוץ מספר היחידות אותם יעשו לבגרות.

החומר הלימודי במתמטיקה לכיתה ט’ מחולק לשני תחומים: אלגברה (כולל הסתברות) וגיאומטריה.

בתחום האלגברי ילמדו התלמידים חזקות ושורשים, הסתברות, טכניקה אלגברית, פונקציות ריבועיות ושימושים באלגברה. בשונה משנים קודמות, בכיתה ט’ ילמדו התלמידים את תחום האלגברה כתחום היסקי שבו מוכיחים משפטים ומיישמים חוקים אלגבריים.

בתחום הגיאומטרי במתמטיקה לכיתה ט’ ילמדו התלמידים נושאים רבים כגון, דלתון ומשולש שווה שוקיים, ישרים מקבילים וטרפז, מקבילית, מלבן, מעוין וריבוע. בנוסף, בשנה זו התלמידים ילמדו לראשונה כיצד להוכיח משפטים והוכחה על ידי דרך השלילה.

חלוקה להקבצות:

ברוב בתי הספר בארץ הלימודים לבגרויות מתחילים בכיתה י’, ולציונים של התלמידים בכיתה ט’ יש חשיבות מכרעת לשיבוץ של התלמידים בשנה הבאה, אז יחולקו לקבוצות בהתאם למספר יחידות הלימוד בבגרות.

בעוד שיש בתי ספר ניתנת לתלמידים בחירה בתיכון באיזו רמה ללמוד ולכמה יחידות לגשת, בבתי ספר רבים השיבוץ לרמות נעשה לפי הציונים בתעודה בכיתה ט’. כלומר, תלמיד שיקבל ציון שלילי או אפילו בינוני, לא יגיע ל- 4 – 5 יחידות במתמטיקה בשנה הבאה.

כבר בחטיבת הביניים התלמידים מחולקים להקבצות עם קצב לימוד שונה. תלמידי הקבצה א’ לרוב מיועדים ל- 4 – 5 יח”ל בכיתות הבאות. בכיתה ט’, יותר קל לעבור בין הקבצות מאשר בכיתות הבאות והסיבה לכך שבכל ההקבצות לומדים את אותם נושאים, למרות שקצב הלימוד ורמת הקושי שונה. לעומת זאת, לאחר החלוקה לרמות (יחידות בגרות) בתיכון, כל קבוצה לומדת חומר שונה, דבר שמקשה על המעבר מקבוצה לקבוצה. ככלל, יש יותר תלמידים שיעברו מ-5 יח”ל ל-4 מאשר להפך, כי במידה ותלמידים עולים ברמת הלימוד בכיתות י-יב’, הם צריכים להשלים פערים, דבר שהוא פחות בעייתי בכיתה ט’. מאחר וכאמור, בכיתה ט’ חומר הלימוד הוא דומה בהקבצות השונות.

לכן, אם התלמידים מתעדים ללמוד ברמה של 4 – 5 יחידות לימוד במתמטיקה בהמשך, הם צריכים לקבל ציונים טובים ולשלוט בחומר של כיתה ט’.

ידיעות חשובות

משרד החינוך הודיע כי החל משנת הלימודים תשפ”א מבחני “תמונת מצב בחינוך” יחליפו את מבחני המיצ”ב כדי לבדוק את הישגי התלמידים. המבחנים החדשים יכללו גם מבחנים פנימיים של בתי הספר וגם מבחנים חיצוניים של משרד החינוך.
מבחני הערכה פנימיים: בכל בית ספר ייבחנו התלמידים מכיתה א’ ועד כיתה י’ במקצועות הליבה – שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים.
מבחני הערכה חיצוניים: המבחנים יערכו בתחילת השנה. תלמידי כיתות ד’ ו-ח’ ישתתפו בהערכה באוריינות שפה. בנוסף, כל בתי הספר ישתתפו אחת לשנה גם בהערכה משתנה – כיתות ה’ ו-ו’ ייבחנו במתמטיקה, בשפת אם או באנגלית, ותלמידי כיתות ח’ ו-ט’ ייבחנו במתמטיקה, בשפת אם, באנגלית או במדעים.
בשונה מהמיצ”ב בתי הספר ידעו את תאריך הבחינה, אך הם לא ידעו באיזו תחום התלמידים ייבחנו ואיזו שכבת גיל תבחן, זאת כדי למנוע הכנה מקדימה.

כיצד מרכזי הלמידה של מטיק יכולים לעזור לך

בניית תכנית לימודים אישית לכל תלמיד, לפי הרמה והמטרות שלו. תכנית הלימודים האישית יכולה להיות מותאמת גם עבור תלמידים שרוצים לעלות הקבצה כדי להשתבץ במספר יחידות גבוהה יותר לבגרות. קבוצות לימוד קטנות של 3 – 5 תלמידים ותלמידות הכוללת מורה של מטיק למתמטיקה בעל ניסיון רב בלימוד תלמידי מתמטיקה לכיתה ט’. 

עלייה של 30% בציון בתוך שלושה חודשים. הגעה לרמה שממצה את יכולות התלמיד ומאפשרת לו לעלות הקבצה בתוך שנה.

קשר רציף עם ההורים ועם המורה למתמטיקה של התלמידים. כדי להתאים את הלמידה באופן ממוקד לחומר הנלמד בכיתה.

התאמת ההסבר לתלמידים – כך שכל תלמיד יוכל להבין לפי ההסבר המתאים לו ביותר ולהצליח בלימודי המתמטיקה.

השקעה בפן האישי/רגשי – בכיתה ט’ תלמידים רבים מרגישים לחץ גדול לקראת המעבר לתיכון והשיבוץ למספר היחידות לבגרות. הצוות של מטיק מסייע להם גם בפן זה ומכין אותם לקראת המעבר.

תרגול ודפי עבודה במתמטיקה לכיתה ט'

דוגמאות לשאלות מאתר משרד החינוך:

בשכבת כיתה ט 100 תלמידים.  מתלמידי השכבה מצטיינים במתמטיקה. 0.3 מתלמידי השכבה מצטיינים באנגלית. 60% מבין התלמידים המצטיינים במתמטיקה מצטיינים גם באנגלית.
א. מהי השכיחות היחסית של התלמידים שמצטיינים הן במתמטיקה והן באנגלית?
ב. אם נבחר תלמיד מהשכבה באופן אקראי:
I.   מהי ההסתברות שהתלמיד מצטיין במתמטיקה?
II.  מהי ההסתברות שהתלמיד מצטיין באנגלית?
III. מהי ההסתברות שהתלמיד מצטיין באנגלית אם ידוע שהוא מצטיין
במתמטיקה?
IV. מהי ההסתברות שהתלמיד מצטיין הן באנגלית והן במתמטיקה?

כתבו את תחום הצבה של x וצמצמו את השברים:

פתרו את אי-השוויונים הבאים:
א. 3x2 – 9x – 10 < –1 – 3x
ב. (x + 3)2 + 5 > 2
ג. –(x + 2)2 £ 1

נתונה הפונקציה f(x) = x2.
א. האם הנקודות הבאות נמצאות על גרף הפרבולה?
(–1,–1), (–0.5,0.25), (1.1, 1.21),
ב. הסבירו מדוע הנקודה (a,b) אינה על הפרבולה f(x) = x2 כש- b < 0.

חברת אוטובוסים מציעה לבתי ספר את המחירון הבא: בעבור 40 תלמידים המחיר הוא 100 שקלים לתלמיד. כל תלמיד נוסף מוזיל את המחיר לתלמיד ב-2 שקלים. כמה תלמידים השתתפו בטיול אם עלותו הייתה 4,050 שקלים?

המרובעים ACEB ו- ACDB הם דלתונים.
(AB=AC, BE=CE, CD=BD)
א. הוכיחו ש  ECD=∢EBD∢
ב. הוכיחו שהמרובע DCEB הוא דלתון.

קראו את התיאור הבא, ושרטטו תרשים מתאים. לאחר מכן ענו על השאלה.
נתון ריבוע  ABCD שאלכסוניו נפגשים בנקודה O.
G נקודה על האלכסון BD כך ש AG חוצה זווית DAO.
H נקודה על האלכסון BD כך ש CH חוצה זווית BCO.
הראו שכאשר מסובבים את הריבוע בחצי סיבוב סביב הנקודה O, הנקודה G תהיה מונחת במיקום        הקודם של הנקודה H.
הוכיחו כי המרובע AGCH הוא מעוין.

צרו איתנו קשר:

לקריאה נוספת:

לקוחות מספרים:

5.0
Based on 13 reviews
powered by Facebook
שגית פרכטר ברצלבסקי
שגית פרכטר ברצלבסקי
2020-08-20T13:43:26+0000
ממליצה בחום על אוריאל המורה למתמטיקה מגדרה. אוריאל מורה רגיש, מקסים שמכיר את תלמידיו אחד אחד. הוא מעורב ואיכפתי ורואה כל תלמיד כאילו היה... עולם ומלואו. לוואי ובבתי הספר כל המורים היו מתנהלים מול התלמידים כאוריאל שבא מאהבה למתמטיקה ולילדים כאילו היו ילדיו שלו. טוב שיש אותך אוריאל- ומטיק תשמחו שיש לכם מורים כאוריאל הוא הטופ שבטופ.read more
Einat Tomer Leyes
Einat Tomer Leyes
2020-05-04T07:57:16+0000
ממליצה. שתי בנותיי נעזרות בהם. מורים עם הרבה סבלנות, ויחס אישי ובהחלט יש שיפור לימודי. שווה!
רחלי דוד חולי
רחלי דוד חולי
2020-04-26T11:24:48+0000
צוות מדהים . מורים קשובים ואיכפתיים. מכירה אותם כבר הרבה שנים ילד אחד סיים דרכם בהצלחה רבה. והילד השני עכשיו לומד ממש מרוצה וממליצה אין... עליכם⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩💯💯💯💯💯💯read more
Liat Steinmetz Mordowich
Liat Steinmetz Mordowich
2020-04-20T11:47:27+0000
צוות נהדר מעביר את השיעורים בצורה נעימה וברורה, קשר מעולה עם הילדים ומאוד מסודרים ואחראיים בהתנהלות מול ההורים
רמיז מרדכי
רמיז מרדכי
2019-09-19T10:12:04+0000
שלום רב,אני רמיז מרדכי.אני ואישתי משקיעים המון בחינוך ילדינו ,בתגבורים של שיעורים פרטיים ובספורט. בני עידן מרדכי לומד בבית"ס בגין גדרה... ,השנה עלה לכיתה יא .בדיעבד הוא התקשה במתמטיקה ,מורים במתמטיקה בבי"ס טענו שעידן לא משקיע לא לומד מספיק לא האמינו בו ולא יזמו גישה אישית בשיחות מוטיבציה עם עידן הבנתי שיש לו מוטיבציה ורצון ללמוד אך לא הצליח להבין את החומר הנלמד ,כאשר לא מבינים משהו מייד יש ירידה המוטיבציה הרגשת נחיתות ואי הצלחה וסלידה כלפי לימודים. מזה שנתיים עידן לומד אצל אוריאל שקד במטיק.תבינו הגענו למטיק מטעמי חיסכון כי השקענו המון כסף בשיעורים פרטיים שלא הניבו פרי. לכן אני חוזר שוב לאוריאל שקד ורוצה לפרגן ולשבח אותו,מורה שמוביל את התלמידיו מאמין בהם רואה בעבודתו שליחות גדולה!!!אלה לא סתם מילים ושבחים יש מאחוריהם שעות רבות של עבודה קשה גם על חשבון זמן הפרטי שלו בוואטסאפים הודעות סמס של עזרה בלימודים. כנ"ל עידן מאוד רצה ללמוד אך כמעט הדרדר ופיתח סלידה ללימודים,אך למזלנו התחיל ללמוד אצל אוריאל שקד.הדברים התחילו להשתנות עידן חזר משיעורים עם מוטיבציה עם הבנה של החומר הנלמד עם רצון להשלים שיעורי בית ולהצליח, התחיל לגלות עניין המתמטיקה התעקש לעלות רמה .בשיחות עם עידן הבנתי שיש כאן מורה אמיתי,שמעתי מעידן כל פעם "אלוואי והיו לי מורים כאלה בבית"ס שמאמינים בי יודעים להסביר את החומר הנלמד"גם בשיחות ופגישות שלי עם המורים במתמטיקה בבית"ס שמעתי שהוא לא לומד מספיק ולא משקיע וגם לא כדאי לו לעלות רמה ל5 יחידות מתמטיקה כי צריך שתהיה לו חשיבה מתמטית אך אני ראיתי שעידן מודאג מהמצב וחשוב לו להצליח לעלות ל5 יחידות ,הוא האמין בעצמו שהוא מסוגל וזה העתיד שלו שהוא בחר.אני תמחתי בעידן והרגשתי שזה לא מספיק ומאצע הדרך פוגשים במלח הארץ אוריאל שקד מורה משכמו ומעלה שרואה בעבודתו שליחות חייו,גישה אישית ידע יכולת להרצאות ולהסביר התמדה ואימונה בתלמידים.מורה דרך ברמה פסיכולוגית ,אישית חברתית מנטלית רגשית עד לרמה של חלוקת לוז יומי ושבועי של התלמיד וליו דווקא לימודים אלה גם פנאי חברים ספורט כושר משפחה.זה גרם לעידן לרוץ לשולחן לימודים להשלים שיעורי בית, כי הוא הבין שזאת הדרך להצליח .אוריאל יוזם שיחות עם ההורים לא רק מתעניין אלה גם מכוון ומיישר קו עם ההורים על מנת לתמוך מהבית בתלמיד.חברים זה לא מובן מאליו על חשבון זמנו הפנוי ,מצאתי את עצמי משוחח עם אוריאל על עידן כמה תמיכה ודאגה כמה חשוב לו שהתלמידים שלו יצליחו .חשוב לציין שעידן עלה ל 5 יחידות לכן אינני יכול כי בנאדם להשאר אדיש.אני אומר לכם באמת מכל הלב אלוואי שבמערכת חינוך שלנו יהיהו אנשים חשובים כמו אוריאל שקד.חשוב לי לתמוך ולפרגן לאוריאל,עבודתו לא לשווא היא חשובה והוא איש חשוב לנו. !!!בהצלחה עלה להצליח אוריאל בברכה רמיז מרדכי!!!!!read more
נועה פרח
נועה פרח
2019-05-23T13:18:11+0000
ביתי בכיתה ט בשיעורים פרטיים שנה שנייה דרך מטיק מומלץ מאוד,המורים מעולים קשובים ואיכפתיים. יש גמישות מבחינת השעות. במידה ולא מסתדר הם... מחזירים שיעורים .read more
Muri Krako
Muri Krako
2019-05-20T14:57:37+0000
בני בכיתה י׳ ולומד כבר כשנה מתמטיקה ב״מטיק״. יש לי רק מילים טובות על צוות המורים- איכפתיים, מעורבים וכמובן- רציניים. אני ממליצה על מורי... מטיק במתמטיקה, ומניחה שגם במקצועות אחרים המורים הם מקצועיים וערכיים.read more
אדוה יפהר
אדוה יפהר
2019-05-19T13:48:51+0000
מומלץ בחום. צוות מקצועי ואיכפתי. מנסיון מוצלח של כמעט 3 שנים.
Dafna Reuven
Dafna Reuven
2019-05-16T15:55:25+0000
הבן שלי לומד כבר שנה במטיק. השיפור עצום!!! הוא נתרם מאוד מהמקצועיות ההכלה וההבנה. אסף המורה הוא פשוט נפלא ומקצועי... מומלץ בחום👍🏻👍🏻
לימור בן חמו
לימור בן חמו
2019-01-06T10:23:04+0000
שנה שנייה של הצלחה, הבן שלי לומד אנגלית .מגיע בשמחה מקבל יחס אישי ומותאם לימודית לרמה שלו. מדריכים מקצוענים, מחיר ושירות הוגן. מרוצים... וממליצים בחום .read more
סימנטוב אמריו
סימנטוב אמריו
2018-12-30T16:26:41+0000
2 הילדים שלי לומדים במטיק, מורים מצוינים יחס אישי ואכפתי , הציונים שלהם השתפרו מאוד. תודה רבה 👍
גדי עבאדי
גדי עבאדי
2018-12-26T11:52:52+0000
מורים מקצועיים עם יחס אישי,למרות שלומדים בקבוצה, משפרים לילדים את ביטחון ומקדמים אותם בלימודים! שלושת הילדים שלי נמצאים בשיעורי אנגלית... עם גלעד, שלצערי הרב אנחנו נפרדים ממנו בקרוב, מורה מדהים עם יחס אישי . התרומה שלו לילדים שלי עצומה, התקדמות בלימוד, שיפור בציונים והכי חשוב שיפור ענק בביטחון שלהם. הבת הגדולה שלי לומדת גם מתמטיקה עם אוריאל , וגם פה השינוי עצום. היחס למתמטיקה השתנה ....פתאום נראה שהיא אוהבת מתמטיקה חחח. הוא שיפר לה את הביטחון והיא התקדמה בצורה משמעותית...היא לפני בגרות והציונים שלה מדהימים. אחרי כל מה שכתבתי אפשר להבין למה אני ממליץ בחום על מטיק !read more

לפרטים נוספים